Wordt hardnekkige Angelsaks in Nederland tweederangsburger?

I amsterdam

Eeuwige schande voor Neerlands hoofdstad

Ooit heb ik gedacht dat nieuwe Nederlanders het Nederland van de ondergang zouden redden, maar het blijkt dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders net zo driftig naar het Engels grijpen als de overige Nederlanders. Wat dat betreft zijn die prima ingeburgerd in dit landje, maar er zijn uitzonderingen. Lees verder

“De verengelsing levert ook interessant onderzoek op”

GAston Franssen

Gaston Franssen (afb: Folia)

Uit een vraaggesprek met Gaston Franssen de nieuwe hoogleraar Nederlandse letterkunde en intermedialiteit aan de UvA in Folia:

De verengelsing van de universiteit schrijdt inmiddels onverdroten voort, ook aan de UvA. Moeten we dat tegenhouden?

‘De universiteit moet bij uitstek een plek zijn waar je onderwijs in het Nederlands kunt krijgen, of in andere talen dan het Engels, aan de hand van teksten in die talen. Tegelijkertijd kun je het veelvuldig gebruik van Engels niet tegenhouden en dat moet je ook niet willen. Een universiteit is een internationale omgeving en onderzoek is grensoverschrijdend, ook onderzoek naar het Nederlands. Dan wil je niet alles alléén maar in het Nederlands: dat wil je internationaal uitdragen. Vergeet ook niet: de verengelsing levert ook interessant onderzoek op naar hoe die verengelsing dan in zijn werk gaat en het Nederlands verandert. Dat wil je dan vervolgens ook uitdragen in het buitenland en dat gaat weer in het Engels.’”

Heel interessant, ja. Hoogleraren worden kennelijk niet vanwege hun intelligentie in die functie benoemd….

Bron: Folia

Weg met het Engels! Leven het Nederlands!

Agaist English; Pleidooi voor het NederlandsVorige week, en nu word ik heel persoonlijk, liep/fietste ik met mijn oudste broer door Nederland. Hij woont al vele jaren in Engeland en kende mijn betrokkenheid met het Nederlands. Hij vond dat ik wat moest doen aan al dat totaal onnodige Engels op bedrijfsgebouwen en winkels, maar ook op verkeersborden. Wat is in godsnaam een speed pedelec?, vroeg hij me (die mochten, stond onder een verkeersbord, nameljk op het fietspad). Lees verder

Nederland hoogopgeleid? Lamenietlachuh

BasisschoolOoit vonden we in Nederland dat we een natie van hoogopgeleiden moesten worden. Wie ons brood moest bakken en ons kapotte sanitair en fietsen moesten repareren vertelt dit domme verhaal niet. Ondertussen werden alle schooltypes met ‘lager’ in de naam geschrapt, maar desalniettemin holt ons onderwijs al jaren achteruit. De Onderwijsinspectie vindt nu dat de scholen in lager en voortgezet onderwijs in twee jaar het tij moeten keren door meer nadruk te leggen op de basisvaardigheden. Lees verder

Devaluering (?)

Jo Cas

Jo Cals en de Mammoet (afb: historiek.net)

Vroeger, ik spreek nu minstens van 50 jaar terug, noemde je onderwijs-gevenden op de lager school onderwijzers, die op de middelbare school leraren of soms docenten op ‘kakscholen’ zoals gymnasiums en hoogleraren de onderwijzers op de universiteiten. Op de lagere en middelbare school had je leerlingen en wie aan de universiteit leerde heette student. Onderscheid moet er zijn.
Die termen zijn stevig aan het schuiven geslagen. Toen de kweekschool een pedagogische academie werd, zonder dat dat  het ‘product’ ten goede kwam, gingen onderwijzers zich ook leraren noemen en de leraren op de middelbare school heetten vaker docenten. De hoogleraar bleef nog even, tot de verengelsing daar toesloeg en hoogleraren professoren werden. Tot dan toe was professor (wat ook leraar betekent) in Nederland een (onbeschermde) aanspreektitel en geen beroep. In de VPRO-gids las ik zelfs dat een voormalige correspondent/journalist tegenwoordig docent op het basisonderwijs is geworden.
Op een hts was je nog een leerling. Het begrip voor student was uitsluitend gereserveerd voor mensen die een universitaire opleiding volgden. Tegenwoordig heet iedereen die leert, zeker vanaf de lagere, pardon, basisschool student.

Ik ben benieuwd hoe deze toeëigening van hoger geachte beroepsnamen voortgaat. We hebben matuurlijk altijd nog de mogelijkheid die termen te verengelsen zoals in de rest van de (bedrijfs)wereld is gebeurd.
Opemerkelijk ook is dat in het hele onderwijsbouwwerk in Nederland de term ‘lagere’ is verdwenen. Cals had in zijn mammoetwet het hele middelbare onderwijs nog netjes opgedeeld in lager, middelbaar en hoger. Lager is geschrapt. Dat kun je natuurlijk ook niet hebben in een maatschappij die vindt dat ze ‘hogeropgeleid’ dient te zijn. Dan waardeer je alles gewoon wat op/schrapt het lage. Wie had het over devaluering?

Nederlands wellicht verplicht in Franstalig België

Belgische staatsvlagDe regering van Wallonië neemt binnenkort een besluit of leerlingen verplicht Nederlands (of Duits, de derde landstaal) moeten volgen. Momenteel kiest een minderheid van de leerlingen in het voortgezet onderwijs voor Nederlandse les en dat aantal daalt al jaren. Lees verder

Het zou goed gaan met het Nederlands

Staat van het NederlandsVolgens het rapport van de Nederlandse Unie over de Staat van het Nederlands zou het goed gaan met het Nederlands in het sociale verkeer, op sociale media en op het werk, maar het Nederlands zou in het hoger onderwijs blijvend  moeten worden ondersteund. Ook zou het gebruik van dialecten en regiotalen meer aandacht verdienen. Het onderzoek wordt elke twee jaar gedaan en uitgevoerd door het Meertensinstituut, de universiteit van Gent, het instituut voor lerarenopleiding en de Anton de Kom-universiteit in Suriname. Lees verder

Nieuw webportaal voor ondersteuning Nederlands

MijnNederlands.org is een portaal dat bedoeld is voor iedereen die zich beroepsmatig met het Nederlands bezighoudt. Op die stek kunnen mensen zcih aanmelden. Met die stek wil de Taalunie de doelgroep, verspreid over de hele wereld, beter kunnen bedienen.
Lees verder

Niet-Engelstaligen hebben in de wetenschap een achterstand

VeeltaligheidNeutrino-onderzoekster Pruthvi Mehta van de universiteit van Liverpool schrijft in Physics World over de problemen die niet-Engelstaligen kunnen hebben in de wetenschap. Die voelen zich nogal eens achtergesteld als ze hun artikelen geplaatst willen krijgen in de meestal Engelstalige tijdschriften. Zij vindt dat die, indien gewenst, hulp zouden moeten krijgen bij het vertalen van hun artikelen voor Engelstalige tijdschriften en ook dat wetenschappelijke artikelen in een andere taal dan het Engels moeten worden opgewaardeerd en vertaald. Lees verder