Lofprijs uitgereikt aan de Taalunie

Lofprijs der Nederlandse taal 2020Het is beetje mosterd na de maaltijd, maar begin dit jaar is de Lofprijs der Nederlandse Taal uitgereikt aan Vlaanderens minister-president Jan Jambon als vertegenwoordiger van het comité van ministers van de Nederlandse Taalunie. Die unie is vorig jaar veertig jaar geleden gesloten als ruggensteun van het Nederlands. Het vorig jaar is die prijs niet uitgereikt vanwege het overlijden van Jan Roukens, voorzitter van de stichting Nederlands en de ontbinding van die stichting. De uitreiking is overgenomen door, onder meer de VVB. Vooralsnog is de Sofprijs der Nederlandse taal, die ook jaarlijks door de stichting Nederlands werd uitgereikt, nog (?) niet gereanimeerd.

Stichting Nederlands ontmanteld

Jan Roukens

Jan Roukens bij de uitreiking van de Lofprijs aan het Taalcentrum van de VU

De stichting Nederlands werd in 1998 opgericht (als stichting Natuurlijk Nederlands) door een aantal mensen die zich druk maakten over de toekomst van het Nederlands in en buiten het Nederlandse taalgebied. Sedert 2004 werd jaarlijks de Lof- en Sofprijs der Nederlandse taal uitgereikt.
De laatste jaren was Jan Roukens de grote motor achter de stichting overleed 16 augustus dit jaar. Er is besloten door betrokkenen de stichting te ontmantelen. Er wordt nog gezocht naar een organisatie die de Lof- en de Sofprijs der Nederlandse taal wil continueren.
SN onderhield een webstek waar het taalnieuws werd bijgehouden waaraan een aantal weblogs waren gekoppeld. Met de ontmanteling zijn die ook verdwenen. Taalverhaal zou je als ‘opvolger’ kunnen zien: taalnieuws en taaldiscussie, een stukje van wat de stichting Nederlands beoogde om het (taal)bewustzijn van de Nederlandstalige te prikkelen, over er wat er met zijnhaar taal gebeurt…