Nederlands natuurlijk

Het is in het Nederlandse taalgebied steeds minder vanzelfsprekend dat je Nederlands kan gebruiken. Op de Nederlandse universiteiten is het zo langzamerhand onmogelijk om je in het Nederlands wetenschappelijk te bekwamen, steeds meer overheidsdiensten worden in twee talen aangeboden: niet het Turks, Berber, ARabisch of Pools, maar het Engels is die tweede taal. Mensen die naar Nederland komen worden geacht in te burgeren en dus Nederlands te leren, maar kennelijk worden Angelsaksische uitboorlingen daarvan gevrijwaard. In België zijn er nog taalwetten die dergelijke ontwikkelingen tegenhouden, maar ook daar klinkt steeds vaker de roep om het Engels…