Het zou goed gaan met het Nederlands

Staat van het NederlandsVolgens het rapport van de Nederlandse Unie over de Staat van het Nederlands zou het goed gaan met het Nederlands in het sociale verkeer, op sociale media en op het werk, maar het Nederlands zou in het hoger onderwijs blijvend  moeten worden ondersteund. Ook zou het gebruik van dialecten en regiotalen meer aandacht verdienen. Het onderzoek wordt elke twee jaar gedaan en uitgevoerd door het Meertensinstituut, de universiteit van Gent, het instituut voor lerarenopleiding en de Anton de Kom-universiteit in Suriname.
Het onderzoek richt zich op welke talen en variëteiten Nederlandstaligen gebruiken en met wie en wanneer. Dat levert enkele opvallende resultaten op:
– In Nederland, Vlaanderen en Suriname gebruiken niet-moedertaalsprekers vaker altijd Nederlands met hun kinderen dan met andere familieleden en nog vaker buitenshuis dan binnenskamers.
– Op het werk wordt in Nederland en Vlaanderen vaker altijd Nederlands gebruikt in de interne dan in de externe communicatie, maar in Suriname nog net iets meer in de externe dan in de interne.
– In het hoger onderwijs wordt in Nederland het meest Engels naast of in de plaats van Nederlands gebruikt, al lijkt het er wel enigszins te stabiliseren terwijl het in Vlaanderen verder toeneemt.
– In het sociaal verkeer worden dialecten en regionale talen nog vaker gebruikt in Vlaanderen dan in Nederland, maar op sociale media en het werk komen ze in beide gebieden minder aan bod.
– In Nederland en Vlaanderen worden dialecten en regionale talen nog meer gebruikt op Facebook dan op Twitter, terwijl er op Twitter meer voor altijd Engels wordt gekozen dan op Facebook.
Tot zover het persbericht van de Taalunie. Over de ontwikkelingen is het (publieks)rapport een stuk scherper: Het gebruik van Engels in de plaats van Nederlands in het hoger onderwijs blijft wel een punt van zorg. In Nederland ligt dat al langer hoog en in Vlaanderen neemt het nog verder toe. De Taalunie stelt te blijven ijveren dat het Nederlands in alle opleidingen en op alle onderwijsniveaus als instructietaal behouden blijft. Opmerkelijk is dat het Nederlands in het hoger onderwijs in Suriname zich goed handhaaft…

Bron: Taalunie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *